Polityka prywatności

Polityki prywatności i cookies

Niniejsza wersja Polityki prywatności i cookies obowiązuje od dnia 1.10.2019 r.

Zakres Polityki prywatności i cookies

Niniejsza Polityka prywatności i cookies określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony informacji pozyskiwanych przez pliki cookies oraz danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej www.splywdrweca.pl. Polityka prywatności i cookies jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa. Została ona opracowana w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych i ma zapobiec ich udostępnieniu osobom nieupoważnionym. Polityka prywatności i cookies (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników (nie jest umową ani regulaminem).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych strony internetowej www.splywdrweca.pl jest Firma Handlowo Usługowa Robert Zadylak, z siedzibą przy ul. Cisowa 15, 87-400 Golub-Dobrzyń (adres siedziby i adres do doręczeń). Z administratorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: robert.zadylak@wp.pl lub telefonicznie pod numerem 501 190 507.

Podstawa prawna

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”), zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Polityka a klauzule informacyjne

Podstawą do podejmowania przez Administratora różnych działań z wykorzystaniem danych osobowych są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. Administrator podczas zbierania i przetwarzania danych osobowych kieruje się w pierwszej kolejności udzielonymi zgodami w zaakceptowanych klauzulach, a później postanowieniami Polityki.

Definicja danych osobowych

Dane osobowe to informacje, które umożliwiają w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikowanie osoby fizycznej. Przede wszystkim takimi danymi są: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny pesel, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Cookies używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Rodzaje plików „cookies” jakie są lub mogą być używane przez witrynę www.splywdrweca.pl

  • Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu.
  • Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny.
  • Cookies własne (first party cookies) – cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.
    Cookies zewnętrzne (third-party cookies) – cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.
  • Cookies wtyczek systemu CMS WordPress.
  • Cookies __ga – to główny rodzaj plików cookie używanych przez Google Analytics.

Jak usunąć lub zablokować pliki „cookies”?

Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookies, usuwać je lub blokować za pomocą ustawień przeglądarki lub aplikacji mobilnej. Sposób zarządzania plikami “cookies” różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego. Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).

Jak ukryć adres IP?

Użytkownik może w różny sposób ukryć adres IP swojego urządzenia i tym samym zablokować pozostawianie cyfrowych śladów, dzięki czemu gromadzenie danych będzie prawie niemożliwe. Najprostszymi sposobami ukrycia adresu IP są: korzystanie z publicznego Wi-Fi, korzystanie z przeglądarki Tor, korzystanie z płatnej usług VPN (Virtual Private Network).

Jakie konsekwencje może mieć usunięcie lub zablokowanie plików „cookies”?

Ograniczenie stosowania lub zablokowanie plików cookies na danym urządzeniu może znacznie utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie z witryny www.splywdrweca.pl

Pliki „cookies” a dane osobowe

Pliki cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika, zbierają różnego rodzaju informacje, które z reguły nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, ze względu na ich specyfikę, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Jeżeli taka sytuacja wystąpi Administrator podejmie odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć te dane.

Ochrona Twoich danych przez Administratora

W przypadku zbierania przez oprogramowanie analityczne strony www.splywdrweca.pl danych, na podstawie których zostanie zidentyfikowany Użytkownik, Administrator dołoży szczególnej staranności w celu ochrony tych danych. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane będą:
– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
– w celach analitycznych i marketingowych, optymalizacji i bezpieczeństwa strony internetowej www.splywdrweca.pl;
– w celach wykrywanie botów i nadużyć w usługach;
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
Administrator stosuje standardowe i wystarczające środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych z systemu strony www.splywdrweca.pl, m.in.: oprogramowanie antywirusowe, certyfikat SSL.

Prawa Użytkownika w zakresie danych osobowych

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
– dostępu do danych osobowych oraz informacji, które dane osobowe są przetwarzane;
– żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych;
– cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.
Wycofanie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie jednak na zgodne z prawem przetwarzanie danych, na które Użytkownik wydał uprzednio zgodę, jeżeli przetwarzanie danych jest: niezbędne do zakończenia procesu obsługi, jest podyktowane koniecznością wywiązania się z przepisów (np. o rachunkowości).

Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies)

Administrator korzysta z usług innych firm w zakresie pozyskiwania i analizowania danych na potrzeby statystyk i prowadzenia kompanii marketingowej (reklamowej). Na potrzeby ww. czynności przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisują również pliki cookies pochodzące od podmiotów zewnętrznych oferujących narzędzia oraz usługi analityczne i marketingowe. Dlatego podmioty te mogą stać się administratorem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Użytkownikowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Użytkownika bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do Użytkownika.
Strona internetowa www.splywdrweca.pl korzysta z usług firmy Google w zakresie zbierania danych za pomocą oprogramowania Google Analytics oraz AdWords. Dane te są zbierane w celu śledzenia aktywności Użytkowników.

Kontakt z Administratorem danych osobowych

W każdej chwili Użytkownik może skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora, bądź telefonicznie. Adres e-mail i numer telefonu Administratora danych osobowych strony internetowej www.splywdrweca.pl zostały podane w niniejszej Polityce.
W przypadku kontaktu z Administrator może on w celu dokonania konkretnych zwrócić się do Użytkownika o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.

Aktualizacja Polityki prywatności i cookies

Administrator może zmienić Politykę zwłaszcza w związku z:
– nowelizacją lub zmianą obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa podwykonawców i dostawców;
– wdrożeniem funkcjonalności strony internetowej www.splywdrweca.pl, które spowodują pozyskiwanie danych osobowych np. przez formularz kontaktowy;
– wdrożeniem nowych form reklamy, zbierania danych marketingowych, zastosowania dodatkowych lub nowymi usług elektronicznych.
Jeżeli w przypadku zaistnienia ww. okoliczności należałoby wprowadzić zmiany w Polityce, to Administrator zaktualizuje Politykę i datę jej obowiązywania.